Post Terbaru!
0

Adakah Kita Masih Mencari ALLAH?

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat seperjuanganku semua……

Adakah kita hendak mencari cincin yang sudah di jari dan perahu sudah di air? Barangsiapa yang masih mencari-cari Allah itu, adalah mereka-mereka yang belum mengenal Allah. Allah itu, umpama barang yang sudah di atas bahu, kenapa masih perlu mencari untuk dipikul.

Allah itu umpama cincin sudah dijari, kenapa masih perlu mencari untuk dipakai? Perahu sudah di air dan dayung sudah di tangan, apa lagi hendak dicari? Sekiranya masih mencari-cari Allah, bererti tuan-tuan masih belum mengenal Allah. Allah pada makluman tuan itu, belum nyata dan Allah pada pengetahuan tuan itu, belum jelas, itulah sebabnya tuan-tuan masih dalam keadaan mencari-cari Allah.

Kiranya Allah itu sudah jelas dan sudah nyata pada ilmu tuan-tuan apakah lagi yang hendak dicari? Seumpama barang yang sudah terhidang di depan mata!. Seumpama cincin sudah lekat dijari, apakah masih lagi mencari? Cari itu, adalah bagi barang yang hilang. Bilamana barang yang tidak hilang, buat apa hendak dicari?

Allah tidak hilang, Allah tidak tersorok dan Allah tidak terhijab, terlindung, tertutup, Allah tidak pernah terdinding dengan mana-mana dinding dan tidak pernah terhijab oleh mana-mana hijab, kenapa perlu dicari dan kenapa tuan-tuan masih tidak terpandang Allah? Allah itu terang, Allah itu jelas dan Allah itu nyata kenapa tuan-tuan tidak melihatnya?

Allah lebih terang, lebih jelas dan lebih nyata dari cahaya matahari. Kenapa perlu dicari?, kenapa perlu dicari dan kenapa perlu dicari? Saya mahu tuan-tuan tanya dan soal diri tuan-tuan sendiri? Kenapa perlu tuan-tuan mencari Allah. Sedangkan Allah ada di dalam mata, ada diluar mata, ada dihadapan mata dan Allah itu ada meliputi sekalian mata, kenapa tuan-tuan masih mahu mencari Allah?

Bilamana diri sudah mengenal diri (bayang sudah mengenal bayang), maka binasalah diri dan dengan sendirinya. Kini diri sudah terpulang dan sudah terserah kepada Allah. Diketika diri kita telah dikembalikan kepada Allah. Bererti diri kita selama-lamanya telah hancur dan lebur dalam bayang Allah. Bilamana diri itu sudah hancur dan lebur dalam bayang Allah, maka yang ada itu, itulah Allah!.

Kdt: Yusmahadi Mohd Yusoff.

Tags:
0

Silaturrahim Antara Non Muslim

Bismillahirrahmanirrahim

SILATURRAHMIN dengan NON MUSLIM dpt terjadi jika DAPAT MELIHAT ALLAH pada diri NON MUSLIM …

Hadis Rasulullah Saw :
” Barang siapa melihat kepada sesuatu dan tidak dilihatnya ALLAH didalam sesuatu itu maka penglihatannya itu BATHIL yaitu SIA-SIA ”

Yang selanjutnya di perkuat lagi oleh para sahabat :
Sayyidina Abu bakar RA :
Tidak aku lihat sesuatu melainkan kulihat Allah sebelumnya.

Sayydina Umar RA :
Tidak aku lihat sesuatu melainkan kulihat ALLAH sesudahnya.

Sayyidina UTHMAN RA :
Tidak aku lihat sesuatu melainkan ALLAH besertanya.

Sayyidina Ali Karramallahu Wajhahu :
Tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat ALLAH didalamnya.

Dan untuk dpt MELIHAT ALLAH PADA SEGALA SESUATU maka harus tahu ILMUNYA yaitu ILMU MA’RIFATTULLAH.

IBLIS itu AHLI IBADAH namun di laknat Allah swt karena HANYA MAMPU MELIHAT JASAD ADAM AS YANG TERCIPTA DARI TANAH lalu SOMBONG sehingga tidak mau SUJUD KEPADA ALLAH SWT yang ada dan meliputi diri ADAM AS… (seperti di dlm kisah)

Firman Allah swt ,Al Quran An Nisa 126, yaitu :
“ Kepunyaan Allah apa yang dilangit dan apa yang dibumi dan adalah ALLAH MAHA MELIPUTI SEGALA SESUATU “

Surat QAF 16 :
” Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya ”

Maka….

Jangan RAJIN SOLAT namun berperilaku SOMBONG seperti IBLIS dan TIDAK MAU BERSILATURRAHMIN ( TOLERANSI ) kepada NON MUSLIM karena TIDAK MELIHAT ALLAH SWT yang ada dan meliputi pada NON MUSLIM…..

Kdt: kitab Teburubut (disunting semula)

0

Peringkat Kiblat

Bismillahirrahmanirrahim

Pertama : Kiblat kearah tenggelamnya arah matahari,masuk pada Syariat.

Kedua : Kiblat I’tiqat hati berbetulan dengan Baitullah,masuk kepada Thariqat.

Ketiga : Kiblat I’tiqat hati berbetulan dengan Baitul Ma’mur,masuk kepada Haqiqat.

Keempat : Kiblat I’tiqat hati seakan-akan menghadap muka (wajah) kita kepada Allah Ta’ala masuk kepada Ma’rifat Kamalul Yaqin

Adapun keterangan yang lebih jelas yang menentukan bahwasanya Muhammad itu tiada mempunyai sesuatu hanya sekadar nama jua,adalah seperti tersebut dibawah ini :

1. Adapun yang dikatakan Rahsia Muhammad itu,sebenarnya tiada lain dari pada kezahiran 5 (lima) Sifat Allah yang dinamakan : Ujud – Qidam – Baqa – Mukhalafatuhu Lil Hawadits – dan Qiamuhu Ta’ala Binafsihi : yaitu kaliamah:La.

2. Adapun yang dikatakan Nyawa Muhammad itu,sebenarnya tiada lain dari pada kezahiran 6 (enam) sifat Allah dinamakan kalimah : Ilaha yaitu: Sama’- Bashar – Kalam – Sami’un – Basirun – dan Mutakalimun.yaitu kalimah : Ilaha

3. Adapun yang dikatakan Hati Muhammad itu,sebenarnya tiada lain dari pada kezahiran 4 (empat) sifat Allah yang dinamakan Illa yaitu : Qudrat – Iradat – Ilmu – dan Hayat,yaitu kaliamah Illa.

4. Adapun yang dikatakan Tubuh Muhammad itu,sebenarnya tiada lain dari pada kezahiran 5 (lima) sifat Allah yang dinamakan kalimah Allah yaitu : Qadirun – Muridun – Alimun – Hayyun – dan wahdaniyat,yaitu kalimah: Allah.

Jadi jelaslah bahwa Muhammad itu adalah sifat Allah jua.yaitu sifat kebesaran,keelokan,dan kesempurnaan yaitu yang dinamakan dengan kalimah tauhid artinya Esa.

Kalimah yang mulia yaitu : “ LA ILAHA ILLA ALLAH “ artinya tiada yang terdahulu hai Muhammaad dan tiada yang terkemudian ya Muhammad malainkan tiap-tiap sesuatu itu beserta Allah.

Maka wajiblah diketahui maksudnya kalimah yang itu,supaya menjadi tauhid dan Ma’rifat.

Adapun kalimah “ La Ilaha Illa Allah “ itu terbagi dua: pertama La Ilaha-dan kedua Illa Allah.

Adapun La Ilaha itu,sifat kekayaan yang tiada ada kekurangan yang maseh berkehendak yaitu Muhammad.

Kemudian hendaklah kita ketahui,yang bernama Muhammad itu,apa oleh Allah Ta’ala – dan yang bernama Alllah Ta’ala itu,apa oleh Muhammad ….supaya benar-benar boleh menjadi tauhid pada kalimah yang muliaitu adanya.

Adapun itu,hamba artinya hamba itu,Ilmu-nya Rahsia-nya oleh Allah Ta’ala: kerana Allah itu nama bagi zat yangWajibal Wujud dan mutlak,yakni bathin Muhammad dan Ta’ala itu adalah nama bagi sifat,yakni zahir Muhammad.

Jadi jelaslah – zahir dan bathin Muhammad itulah yang bernama Allah Ta’ala.dengan demikian,maka patutlah kalimah yang mulia itu dinamakan kalimah tauhid artinya kalimah Esa yaitu: La Ilaha Illa Allah,maka kalimah yang mulia ini pertemuan hamba dengan ALLAH.

Lagi pula,kalimah yang mulia ini – diumpamakan sebesar-besar dan selebar-lebar gedung perhimpunan segala Rahsia,segala Ruh,segala Nyawa,segala Ilmu,serta isinya Islam dan Iman,segala tauhid dan ma’rifat,yang kesemuanya itu adalah terhimpun didalam kalimah yang mulia itu adanya.

“La Ilaha Illa Allah” pada Ma’rifat artinya Tiada ada Ujud sesuatupun melainkan Allah jualah yang Maujud.

Kdt: Laduni Dandiar

0

Peringkat Diri

Bismillahirrahmanirrahim

Diri terdiri

Yang di maksudkan diri terdiri itu ialah jasmani dan yang awalnya di jadikan daripada tanah nurani, air nurani, angin nurani dan api nurul adhom, inilah asal usul Adam a.s , selepas Adam maka manusia keturunan Adam di jadikan pula daripada benih lelaki dan benih perempuan iaitu dari Di, Wadi, , Mani dan Maknikam.

2. Diri Terperi

Yang di maksudkan diri terperi itu ialah Ruhul Yaqazah, yang terdiri daripada Roh, Akal dan Nafsu, iaitu terdiri daripada Rohani, ia berasal daripada Nur atau di sebut juga sebagai daripada Allah dan kembali kepada Allah, tarafnya ialah sebagai ammar Rabbi, Ruhul Yaqazah inilah yang di pegang dan di kuasai oleh Allah di dalan masa tidur dan mati, sila rujuk Al An’am ayat 60 dan Az Zummar ayat 42

3. Diri Sebenar diri

Yang di maksudkan diri sebenar diri itu ialah Ruhul hayat, yang terdiri daripada Nyawa atau Nafas atau Insan, ia adalah sebahagian daripada Rohani dan dia berasal daripada Nur,diri sebenar dirilah yang dinyatakan oleh Allah sebagai insan yang sempurna, sebagaimana firman Allah yang bermaksud: ” Aku jadikan Insan itu sesempurna-sempurna kejadian”

4. Diri Tajalli

Yang di maksudkan Diri Tajalli itu ialah Insan Kamil, iaitu insan yang beserta Allah, iaitu Insan beserta Allah (tidak bersekutu) iaitu Insan dari Ruhul Hayat dari sifat qahar, dan dari sifat Kamal itu ialah ujud Wahdaniyah, adapun Insan itu ia bertaraf Zat la yakhluqu, sementara Wahdaniyah bertaraf Zat Yakhluqu, untuk memahami ini perlu faham sifat 20.

Setelah mengenal Diri wajiblah ia Mencuci Dirinya itu (dengan zikrullah).Adapun mereka yg telahpun mengenal dirinya maka bebas Merdeka lah diri yang Sebenar benar diri mereka yang Arif daripada dihukum.

Kdt: Laduni Dandiar

0

Insan dan Sirr

Bismillahirrahmanirrahim

Mengadakan dua wujud itu adalah perkara yang syirik, kerana Dia adanya dengan sendirinya. Jikalau begitu, bagaimana pula ada insan itu adalah dengan Dia?

Soalnya di sini siapakah insan itu?

Cubalah cari jawapannya sendiri kerana jawapan yang didapati dengan usaha sendiri itu adalah lebih bermakna.

Selanjutnya, Wujud itu bermaksud Ada, maka yang Ada itu adalah Dzat, dengan itu Wujudnya itu adalah bagi menyatakan Dzatnya.

Sedangkan pun Wujud insan dapat dilihat pada Sifatnya, kerana wujud insan adalah dengan Dzatnya. Dan Dzatnya itu adalah Sirr kepada insan.

Dia berfirman, Insan itu rahsiaku (sirr) dan Aku rahsia insan, dan lagi kataNya, Sifatku adalah sifat Insan.

Oleh itu, perjalanan salik adalah satu proses, salik perlu mengenal dirinya, siapa mengenal jasadnya maka mengenal ia nyawanya, siapa mengenal nyawanya maka mengenal ia Sirrnya, dan lagi siapa mengenal Sirnya maka mengenal ia akan Allah.

Insan adalah Rahsianya, dan Sirr itu adalah Dzatnya.

Tags:
  • Video Tenaga Dalam
Klik Sini Untuk Bantu Pak Cik Bayar Kos Blog Ini Klik Sini