Post Terbaru!
0

PERJALANAN MENUJU YANG HAQ

Ada dua jalan yang ditempuh orang dalam mencari yang haq dengan masing-masing dalilnya :

“Man `arafa nafsahu faqad `arafa rabbahu”

Barang siapa mengenal dirinya maka pasti dia akan kenal Tuhannya. (Dalil ini yang sangat popular dikalangan sufi, meditator , filosofi, teologi)

“Man `arafa rabbahu faqad `arafa nafsahu”

Barang siapa yang kenal Tuhannya pasti dia akan kenal dirinya.

Pada jalan pertama, biasanya dilakukan oleh para pencari murni, mereka belum memiliki panduan tentang Tuhan dengan jelas. Dia hanya berfikir dari yang sangat sederhana …iaitu ketika ia melihat sebuah alam tergelar, muncul pemikiran pasti ada yang membuatnya atau ada yang berkuasa dibalik alam ini, … mustahil alam ini ada begitu saja … dan alam merupakan jejak-jejak penciptanya … Dengan falsafah inilah orang akhirnya menemukan kesimpulan bahawa Tuhan itu ada.

Sebagian meditator atau ahli sufi menggunakan pendekatan falsafah ini dalam mencari Tuhan, iaitu tahap mengenal diri dari segi wilayah-wilayah alam pada dirinya, misalnya mengenali hatinya dan suasananya, fikiran, perasaannya, dan lain-lain sehingga dia boleh membezakan dari mana ilham itu muncul, … apakah dari fikirannya, dari perasaannya, atau dari luar dirinya…

Akan tetapi penggunaan jalur seperti ini sering kali membuat orang mudah tersesat, kerana pada tahap-tahap wilayah ini manusia sering terjebak pada ‘keghaiban’ yang dia lihat dalam perjalanannya, … yang kadang-kadang membuat hatinya tertarik dan berhenti sampai disini, kerana kalau tidak mempunyai tujuan yang kuat kepada Allah pastilah orang itu menghentikan perjalanannya …. Kerana disana dia boleh melihat fenomena / keajaiban alam-alam dan mampu melihat dengan kasyaf apa yang tersembunyi pada alam ini … akhirnya mudah muncul ‘keakuannya’ bahawa dirinyalah yang paling hebat …akan tetapi jika dia kuat terhadap Tuhan adalah tujuannya, pastilah dia selamat sampai tujuannya…..

Teori yang dilakukan tersebut adalah jalan terbalik, kerana dalam pencariannya ia telusuri jejak atau tanda-tanda yang ditinggalkannya (melalui ciptaan / alam), … ibarat seseorang mencari kuda yang hilang, yang pertama di telusuri adalah jejak tanda kaki kuda, kemudian memperhatikan suara ringkik kuda dan akhirnya di temukan kandang kuda dan yang terakhir dia menemukan wujud kuda yang sebenarnya ….Hal ini sebenarnya sangat menyulitkan para pelaku pencari Tuhan, … kerana terlalu lama di dalam mengideantifikasi alam-alam yang akan di laluinya ….

Dalil yang ke dua : adalah melangkah kepada yang paling dekat dari dirinya …iaitu Yang Maha Dekat, … langkah ini yang paling cepat di tempuh dibanding dalil pertama… Kerana dalil pertama banyak dipengaruhi oleh para filosofi pada zaman pertengahan dalam hal ini falsafah Yunani. Teologi Kristian dan Hindu telah banyak mempengaruhi falsafah ini. sehingga Al Ghazali pantas mengkritik kaum filosofi dengan menulis kitab tentang tidak setujunya dengan idea falsafah masa itu iaitu Tahafut Al Falasifah / kerancuan falsafah ….

Al Ghazali membantah pemikiran yang dimulai dengan rangkaian berfikir terbalik, … beliau mengajukan gagasan bahawa umat Islam harus memulakan pemikirannya dari sumber pangkal ilmu pengetahuan iaitu Tuhan, bukan dimulai dari luar yang tidak boleh dipertanggung jawabkan kebenarannya, ertinya sangat berbahaya kerana di dalam falsafah memulakan berfikirnya dari tahap yang benar menuju zat dibalik semuanya berasal. Sedangkan di dalam Islam menunjukkan keadaan Tuhan serta jalan yang akan di tempuh sudah di tulis dalam Alqur’an agar umat manusia tidak tersesat oleh rekaan-rekaan fikiran yang belum tentu kebenarannya…

Pencarian kita telah di tulis dalam Alqur’an dan Allah menunjukkan jalannya dengan sangat sederhana dan mudah …tidak menunjukkan alam-alam yang mengakibatkan menjadi rancu dan bingung … kerana alam-alam itu sangat banyak dan kemungkinan menyesatkan kita amat besar…

Mari kita perhatikan cara Tuhan menunjukkan para hamba yang mencari Tuhannya .

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku maka (jawablah) bahawasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perinta-Ku) dan hendaklah mereka itu beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”
(QS. Al Baqarah: 186)

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan menusia dan mengetahui apa yang di bisikkan oleh hatinya dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya.” (QS. Al Qaaf: 16)

Ayat-ayat diatas, mengungkapkan keadaan Allah sebagai wujud yang sangat dekat, dan kita diajak untuk memahami pernyataan tersebut secara sempurna. Alqur’an mengungkapkan jawapan secara dimensi dan dilihat dari perspektif seluruh sisi pandangan manusia sesempurnanya. Saat pertanyaan itu terlontar, dimanakah Allah ? Maka Allah menjawab: Aku ini dekat, kemudian jawapan meningkat sampai kepada, Aku lebih dekat dari urat leher kalian .Atau dimana saja kalian menghadap di situ wujud wajah-Ku…dan Aku ini maha meliputi segala sesuatu ….

Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita jika dalam mencari Tuhan melalui tahap terbalik…

Pada tahap pertama beliau nampak alam dan segala kejadian adalah satu bersama Allah. Dan pada tahap kedua nampak alam sebagai bayangan Allah; dan pada tahap ke tiga beliau nampak Allah adalah berasingan dari pada segala sesuatu di alam ini. Kalau hal ini hanya sebatas penjelasan terstruktur kepada muridnya, saya anggap hal ini tidak menjadi persoalan, … akan tetapi jika tahap-tahap ini merupakan metologi dalam mencari Tuhan, … saya kira ini berbahaya, kerana yang akan berjalan adalah fikirannya atau otaknya, … yang akhirnya timbul khayalan atau khayalan.

Di dalam Islam memulakannya dengan pengenalan kepada Allah terlebih dahulu iaitu dengan zikrullah (mengingat Allah), … kemudian kita di perintah langsung mendekati-Nya, kerana Allah sudah sangat dekat..tidak perlu anda mencari jauh-jauh melalui alam-alam yang amat luas dan membingungkan ..alam itu sangat banyak dan bertingkat-tingkat. Tidak perlu kita memikirkannya…cukupkan jiwa ini mendekat secara langsung kepada Allah … kerana orang yang telah berjumpa alam-alam belum tentu ia tunduk kepada Allah, kerana alam disana tidak ada bezanya dengan alam di dunia ini kerana semua adalah ciptaan-Nya !!

Akan tetapi jika anda memulakan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, maka secara automatik anda akan diperlihatkan / dipersaksikan kepada kerajaan Tuhan yang amat luas. Maka saya setuju dengan dalil yang kedua, barang siapa kenal Tuhannya maka dia akan kenal dirinya. Sebab kalau kita kenal dengan pencipta-Nya, maka kita akan kenal dengan keadaan diri kita dan alam-alam dibawahnya, kerana semua berada dalam genggaman-Nya…kerana Dia meliputi segala sesuatu …kerana Dia ada dimana saja kita ada, … dan Dia sangat dekat.

Betapa rumitnya perjalanan yang dilalui oleh pencari, seperti apa yang yang saya tulis pada bab Membuka hijab….dan bagi yang tidak kenal Alqur’an akan mudah sekali berhenti dan tersesat kepada alam-alam itu …kerana ilham itu amat banyak yang muncul dari segala suara alam-alam tersebut (tolong anda baca tahap spiritual yang di tulis pada bab Membuka hijab, kerana akan membantu penjelasan saya ini )

Kesimpulan :

Islam mengajarkan didalam mencari Tuhan, telah diberi jalan yang termudah dengan dalil barang siapa kenal Tuhannya maka dia akan kenal dirinya … hal ini telah ditunjukkan oleh Allah bahawa Allah itu sangat dekat, … atau dengan dalil …barang siapa yang sungguh-sungguh datang kepada Kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan Kami…
(QS: Al ankabut: 69 )

“Wahai orang-orang yang beriman jika kamu bertakwa kepada Allah niscaya dia akan menjadikan bagimu furqan (pembeza).”
(QS : Al Anfaal: 29)

Ayat-ayat ini membuktikan di dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak perlu lagi melalui proses pencarian atau menelusuri jalan-jalan yang di temukan oleh kaum falsafah atau ahli spiritual di luar Islam, … kerana mereka di dalam perjalanannya harus melalui tahap-tahap alam-alam … Islam di dalam menemuhi Tuhannya harus mampu memfanakan alam-alam selain Allah dengan konsep laa ilaha illallah … laa syai’un illallah … laa haula wala quwwata illa billah … tidak ada Tuhan kecuali Allah … tidak ada sesuatu (termasuk alam-alam) kecuali Allah, … tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah semata ….maka berjalanlah atau melangkahlah kepada yang paling dekat dari kita terlebih dahulu bukan melangkah dari yang paling jauh dari
diri kita ….

| Jalansufi via Kerabat Sufi Facebook

0

Lam Jalalah

Lam Jalalah adalah simbol/huruf/abjad lam kembar dalam tulisan kalimah ALLAH

Sedangkan lam jalalah itu sendiri singkatan dari “LA HAULA WA LA QUATA ILLA BILLA” yang bererti “tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah”. Makna lam jalalah itu sendiri adalah kebesaran dan keagungan ALLAH, maka Lam Jalalah adalah lambang kebesaran ALLAH. Didalamnya terkandung rahsia asma ALLAH al-Jalal yang bererti Maha Tinggi dan all-Jalil yang bererti Yang Maha Agung dan Mulia.

ALLAH s.w.t telah berfirman yang bermaksud:

“ALLAH mempunyai Asmaa Husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut Asmaa Husna itu” (Surah Al-A’raf:180)

Rasulullah SAW bersabda ” La Haula Wa la Quwwata Illa Billah” adalah salah satu dari sekian banyak perbendaharaan Syurga”. (HR an Nasa-i)

Abu Dzar Al-Ghifari berkata: “Aku dibimbing olehNya untuk selalu mengucapkan La Hau La Wala Quwwata Illa Billah kerana kalimat ini adalah simpanan perbendaharaan yang diletakkan di bawah Arsy Allah”. (HR Ahmad dalam Musnadnya jilid 5 hal. 159).

Simbol ini hanya satu-satunya keerana itu adalah sifat-Nya yang Maha Esa. DenganNya, kita mendapat nikmat dan anugerah yang tiada terkira. Lam Jalalah, pecahan daripada rahsia ALLAH, ADAM dan MUHAMMAD. Dikatakan Lam Jalalah mempunyai fadilah dan bermacam-macam kaifiat kegunaan. Ianya boleh menjadi berdasarkan niat seseorang.

Teta[o, ada satu kunci Lam Jalalah iaitu IMAN, EHSAN dan TAQWA, IKHLAS dan REHDA. Kebanyakan pengamal Lam Jalalah selalu menggunakan Lam Jalalah untuk itu dan ini dan sebagainya, iaitu lebih kepada urusan duniawi. Tetapi lupa bahawa Lam Jalalah sepatutnya digunakan untuk membersihkan diri sendiri daripada sifat Mazmumah, unsur syirik nyata dan tersembunyi.

Berkeyakinan mentauhid, mengesakan dan mengagungkan kebesaranNya, menafikan segala sesuatu melainkan Allah. Tiada yang Nyata selain ALLAH. “La Hau La Wa La Quata Illa Billah”. Tidak ada Daya dan Upaya dan Tidak ada kekuatan Kecuali dengan Bantuan ALLAH”. Inilah inti utama pelajaran Lam Jalalah.

0

Bismillah

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam facebook, aku suka tengok orang-orang yang dapat pergi Mekah. Seronok tengok suasana kat sana. Dapat tengok travelog diorang pun da cukup buat aku kagum. Satu hari nanti mesti aku pun boleh pergi sana. Pergi sebagai seorang pendosa, dan balik sebagai seorang yang suci.

Dalam masa yang sama, aku pun rasa sedih. Sempat ke aku pergi sana ? Adakah aku orang orang yang akan dijemput ALLAH untuk mai ke rumah besar Dia? Boleh tak aku pergi ke Makam2 Nabi , ke Makam2 para sahabat untuk memberi rasa hormat keatas sumbangan besar mereka pada Islam.

Sekarang ni, aku diuji keimanan, besar sungguh ujian ni. Banyak doaku ditahan. Aku cuba fikir, apa yang ALLAH sedang ajar pada diriku. Sebabnya, ALLAH, jika ingin mengajar hambaNya, cara Nya berhikmah. Kadang2 tak boleh diterima mantiq akal sebab luar biasanya cara Dia.

  1. Adakah ALLAH nak beritahu, bahawa meminta pada manusia memang berakhir dengan kecewa
  2. Adakah ALLAH sedang mengajar aku Sabar?
  3. Adakah ALLAH sedang mengajar aku supaya berani membuat keputusan?
  4. Adakah ALLAH sedang mengajar aku supaya berusaha keras?
  5. Adakah ALLAH ingin aku bergantung harap pada Nya 100%

Sejujurnya, aku sendiri masih mencari jawapan yang ingin Dia beri. Mohon, doakan aku supaya ALLAH memudahkan aku memahami pelajaranNya. Amiiin

0

Perjalanan Zikrullah

PADA peringkat permulaan seseorang
perlu menyebutkan ucapan zikirnya
dengan lidahnya secara berbunyi.

Kemudian peringkat demi peringkat zikir
mengalir ke dalam diri, turun kepada hati,
naik kepada roh dan seterusnya pergi
semakin jauh iaitu kepada bahagian
rahsia-rahsia, pergi lagi kepada yang lebih
jauh iaitu bahagian yang tersembunyi
sehinggalah kepada yang paling
tersembunyi daripada yang
tersembunyi.

Sejauh mana zikir masuk ke dalam,
peringkat yang dicapainya, bergantung
kepada sejauh mana Allah dengan
Kemurahan-Nya membimbing
seseorang.

Credit to Kerabat Sufi

1

Amalan Menguatkan Semangat Dan Jati Diri

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan nama ALLAH pak cik mulakan post. Alhamdulillah, ALLAH sayang kita lagi semua. Dia bagi pinjam udara kat kita. So, boleh la bernafas sampai kembung paru2 pun tak pe. Sebab rezeki yang Dia bagi kat kita cukup sampai kiamat. Inshaa ALLAH.

Read the rest of this entry »

  • Video Tenaga Dalam
  • Blog-Blog Menarik