Post Terbaru!
0

Syarah Syeikh Abdul Qadir Jailani

Bismillahirrahmanirrahim

Image result for hati yang lalai dari mengingat allah

“Hai orang-orang yang lalai! Secara terang-terangan engkau menentang Allah swt yang Maha Benar dengan bermaksiat kepada-Nya tetapi merasa aman dari siksa-Nya?

Ketahuilah tak lama lagi rasa aman itu akan berubah menjadi ketakutan, masa luangmu menjadi kesempitan, kesehatanmu menjadi sakit, kemuliaanmu menjadi kehinaan, kedudukanmu menjadi rendah, kekayaanmu menjadi kemiskinan.

Ketahuilah! Rasa aman dari siksa Allah ‘Azza wa jalla yang akan kau peroleh di Hari Kiamat sesuai dengan rasa takutmu kepada-Nya di dunia ini. Sebaliknya, ketakutanmu di Hari Kiamat, sesuai dengan rasa amanmu ( dari siksa Allah swt ) di dunia.

Sayangnya! Engkau tenggelam di dunia dan terperosok ke lembah kelalaian, sehingga cara hidupmu seperti hewan. Yang kalian ketahui hanya makan, minum, menikah dan tidur. Keadaan kalian ini nampak nyata bagi orang-orang yang berhati suci.

Rasa rakus terhadap dunia, keinginan untuk mencari dan menumpuk-numpuk harta telah memalingkan kalian dari jalan Allah ‘Azza wa jalla dan pintu-Nya.”

| Sheikh Abdul Qadir Al Jilani

0

WAHDATUL WUJUD DAN WAHDATUL SYUHUD

WAHDATUL WUJUD DAN WAHDATUL SYUHUD

Image result for sufisme islam

Salah satu isu-isu besar yang mencetuskan kontoversi dalam dunia tasauf sehingga
kini ialah Wahdatul Wujud.Pemahaman dalam konsep ini masih sering diperbincangkan.

Kita sering mendengar perkataan Wahdatul Wujud tetapi kurang mendengar orang
menyebut perkataan Wahdatul Syuhud. Kekadang kita tidak jelas dan kurang faham
apa yang dikatakan Wahdatul Wujud itu.

Fahaman atau doktrin Wahdatul Wujud itu merupakan satu terma atau satu nama atau satu sebutan bagi merujuk kepada hubungan wujud Allah dengan wujud makhluk.

Ahli Sunah wal Jamaah antaranya Syeikh Abdul Wahab Sya’rani dan Imam Sayuti
menyatakan bahawa wujud makhluk itu azali dan abadi ; zat dan sifat Allah itu qadim.

Ibn Arabi dalam Kitabnya Al-Futuhat al-Makkiyyah mengatakan bahawa Allah itu wujud muthlak.

Azali bermakna wujud Allah sudah ada pada ilmu Allah.Hamzah Fansuri berkata, manusia itu ‘daripada ada kepada ada”. Allah wujud dalam ilmuNya, tak perlu masa atau peringkat-peringkat kejadian. Manusia itu pula ada pada ilmu Allah kepada ada pada zahirnya sekarang.

Wujud Allah itu tersendiri, adanya Allah itu tersendiri dari segi zatNya, dari segi sifatNya, dari segi af’alNya dan dari segi asmaNya. Wujud Allah itu sebagai Khaliq , zat yang ‘wajibal wujud’.

Imam Sayuti berkata dalam memberi pencerahan kepada ‘salah faham’ tentang wujud Allah itu bersatu dengan wujud makhluk ; yang sebenarnya wujud makhluk itu terlalu
lemah.

Dicontohkan seperti cahaya lampu itu memang lemah di waktu siang hari.Apabila matahari
cukup terang maka cahaya lampu itu akan hilang kerana adanya cahaya matahari.

Orang menyangka cahaya lampu itu
bersatu dengan cahaya matahari tetapi sebenarnya cahaya lampu itu tetap cahaya lampu tersendiri dan cahaya matahari itu juga tersendiri. Jadi tanggapan bahawa makhluk dan Allah itu bersatu ‘tidak berlaku!’ Kalau kita kata berlaku , kita akan ‘menyengutukan Allah’ , berfaham Khululiah dan terkeluar dari Islam.

Dicontohkan lagi seperti kejadian Nabi Musa ketika di Bukit Tursina. Apabila hijab Nabi
Musa dibuka; bukit itu tidak ada apabila Allah Taala tajallikan diriNya seolah-olah seperti
Bukit Tursina dan Allah itu telah bersatu tetapi sebenarnya bukan begitu; Allah tetap Allah
dan makhluk tetap makhluk.Begitu juga kejadian hulul yang terjadi pada Mansur
al-Halaj.

Fahaman Wahdatul Wujud ini terbahagi kepada 2 golongan :

Golongan Pertama adalah orang yang betul-betul sampai kepada hakikat mengESAkan
Allah. Merekalah yang dikatakan berpegang kepada fahaman wahdatul wujud.Mereka
adalah golongan tahkik dalam tauhid.Mereka benar-benar mencapai peringkat muwakhid ,
mengESAkan Allah dengan sebenar-benarnya.

Golongan Kedua pula adalah golongan zindik, terkeluar dari Islam kerana syirik, menyengutukan Allah dengan makhluk. Golongan ini nampak seolah-olah mengESAkan Allah tetapi mengatakan Allah dan makhluk itu wujudnya satu. Wujudnya Allah itu hulul dan ittihad maka di sinilah timbulnya fahaman Ittihadiyah dan Khululiah. Kumpulan ini terkeluar dari Islam malah ada sesetengah orang yang menyamakan golongan ini dengan mereka yang berfaham wahdatul wujud sedangkan sebenarnya tidak.

Doktrin / aliran atau Wahdatul Wujud menjadi sangat kuat pengaruhnya pada zaman
Ibu Arabi ( Muhyiddeen al-Arabi ) tetapi kemudiannya muncul doktrin Wahdatul Syuhud
yang dipelopori oleh Syeikh Ahmad Sirhindi sebagai kritikan kepada doktrin yang pertama.

Istilah Wahdatul Wujud ( wujud Allah bersatu dengan wujud makhluk ) tidak pernah digunakan oleh Ibnu Arabi tetapi istilah ini dicipta oleh Ibn Taimiyyah yang merupakan pengkritik terhadap Ibn Arabi.

Namun,menurut Shah Waliyullah al-Dihlawi ( 1703-1762 ) seorang ulama’ dan mujaddid
abad ke 18 mencadangkan supaya satu interprestasi baru terhadap konsep Ibn Arabi ini perlu dilakukan bagi menggelak dari kekeliruan yang berpanjangan.

Beliau ( Shah Waliyullah ) telah bermimpi Rasulullah S.A.W menyuruh beliau untuk
mendamaikan dua fahaman ini.Interprestasi ini perlu kerana Ibn Arabi tidak mengatakan Tuhan dan alam ini adalah satu tetapi interprestasi itu dilakukan oleh dua orang pengikutnya iaitu Sadr al-Din al-Qunawi dan Abd Rahman Jami kerana mentafsirkan teori jadi begitu.

Kedua-dua aliran / doktrin ini pada zahirnya nampak berbeza namun intipatinya sama
iaitu ;Kedua-duanya mengakui bahawa Allah ( Subhanahuwa Ta’ala ) adalah Wujud Mutlak.

Ahmad Sirhindi bukan menyangkal Ibnu Arabi tetapi menyangkal salah fahaman konsep tersebut sahaja.

WAHDATUL WUJUD : Ibnu Arabi melalui pengalaman kerohaniannya mengatakan bahawa alam ini adalah menifestasi Tuhan ( mazhar ). Contoh mudah : Ingatkan dalam minda bahawa Tuhan itu ada.Cuma baru wujud dalam minda sahaja,yakni wujud hakiki; bukan wujud yang sebenar ( wujud mutlak ).

Alam dan isinya ini mempunyai satu perkongsian diri yang telah sedia ada dalam ilmu Tuhan seperti matahari dan cahaya.Ia tidak terpisah tetapi bukan bersekutu.Tetapi konsep ini menganggapnya satu.Dengan itu ia juga mempunyai ciri-ciri yang sama.

WAHDATUL SYUHUD : Syeikh Ahmad Sirhindi pula melalui pengalaman kerohaniannya
mengatakan ianya adalah bayangan Tuhan ( zill ). Contoh mudah : Syeikh Ahmad Sirhindi mengatakan ada dua wujud yakni wujud Tuhan dan wujud alam ini dari bayangan Tuhan.Alam ini wujud seperi imej bayangan pada cermin. Objek di dalam cermin itu tidak mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri imej sebenar malah ia mempunyai ciri-ciri yang bertentangan seperti dicontohkan tidak boleh mencium bau, tidak boleh bercakap dan seumpamanya.

Menifestasi dan bayangan adalah dua perkataan yang agak sama kerana kedua-duanya ( menifistasi dan bayangan ) adalah wujud yang tidak hakiki yang bergantung kepada wujud mutlak (wujud yang sebenarnya).

Syeikh Ahmad Sirhindi telah bersuluk secara serius membolehkannya mencapai satu
maqam yang lebih tinggi daripada apa yang dicapainya sebelum ini.Iaitu satu maqam
yang lebih tinggi daripada Wahdatul Wujud yang kemudiannya diistilahkan oleh Sirhindi
sebagai Wahdatul Syuhud atau penyaksian secara rohaniah.

Sirhindi menyifatkan bahawa konsep Wahdatul Wujud itu menyimpang dari konsep asal
Ibn Arabi berdasarkan kepada 5 aspek :

i.Wahdatul wujud bukanlah tauhid yang diajar oleh Nabi dan Rasul kerana mereka mengajar
Tuhan Itu Esa manakala perkataan wujud itu tidak membawa maksud satu.

ii.Konsep ini bertentangan dengan prinsip asas Islam jika disalah tafsirkan seperti keharusan
Menyembah berhala,tiada kejahatan yang sebenar;kerana semua perlakuan makhluk itu dari Allah belaka (jabbariyah)..harga minyak naik kerana takdir Allah , harga gula naik kerana takdir Allah dan seumpamanya.

iii.Konsep ini adalah perkara yang subjektif dan boleh ditafsirkan mengikut kefahaman masing-
masing.

iv.Konsep ini adalah yang baru dalam ilmu kesufian dan tidak pernah disebut oleh mana-mana ahli sufi.

v.Konsep ini tidak memerlukan latihan suluk untuk mencapai fana’; berlainan dengan Wahdatul Syuhud yang memerlukan suluk dan keikhlasan hati yang tidak berbelah bagi kepada Allah ( Nafi Isbat ).

Tokoh Mujaddid,Shah Waliyullah al-Dihlawi cuba mengharmonikan ( tatbiq ) antara pandangan Ibn Arabi dengan Ahmad Sirhindi dan mempunyai pegangan yang sama dalam konsep ketuhanan iaitu wujud yang mutlak. Percangahan berlaku adalah disebabkan oleh penekanan terhadap maudu’ yang berbeza disamping salah interprestasi oleh pengikut-pengikutnya.

Wallahu a’lam.

Via Kerabat Sufi

0

BUNGA MAWAR DAN SPIRITUAL

Bismillahirrahmanirrahim

Image result for bunga mawar

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi Mawar Merah yang berkilauan
( QS. Ar-Rahman: 37)

Bunga Mawar adalah lambang ketinggian spiritual yang sempurna bagi perjalan untuk mencapai nilai-nilai kerohanian yang dalam bagi diri seseorang. Bunga Mawar adalah gambaran ketinggian suatu kerendahan. Sebagaimana tertulis dalam syair nadzom Ar-Rifâiyyah :

Lâ tahtun bilâ fauqin walâ fauqin bilâ tahtin
Wa baina humâ bilâ qaibi
Hu Allâh Allâh Allâh.

(Tiada bawah tanpa atas, tiada atas tanpa bawah
Dan diantara keduanya tanpa qaib.
Dialah Allâh Allâh Allâh)

Mawar telah menjadi puncak perlambangan spiritual bagi hampir semua sufi dan para wali Allâh, khususnya Shâhibul Mawar, Syech Abdul Qâdir Al-Jailâni RA. Dalam sebuah kisahnya, pada saat Syech Abdul Qâdir Al-Jailâni RA. hendak masuk ke kota Bagdad di masa perpindahannya , setibanya beliau di perbatasan kota Bagdad, beliau didatangi oleh utusan para wali dari kota bagdad ( yang juga seorang wali besar pada saat itu ). Setelah berjumpa , utusan wali berkata :

“Wahai Abdul Qâdir Al-Jailani, engkau tidak mempunyai tempat di kota Baghdad, karena kota Baghdad telah di penuhi oleh para Wali-wali Allâh “.

Maka Syech Abdul Qâdir Al-Jailâni RA. berkata seraya menunjukkan gelas yang telah berisi penuh air bening ; “Seperti inilah kota Baghdad itu, gelas adalah kota Baghdad dan airnya adalah para wali Allâh”, lalu Syech Abdul Qâdir Al-Jailâni RA. mengambil sekuntum Mawar Merah dari langit (dengan izin Allâh SWT ) kemudian beliau letakkan di tengah air dalam gelas itu, sambil berkata ; “Aku adalah Mawar di antara para wali-waliNya ”. Pada saat itu juga wali utusan tersebut tersungkur lalu bersujud meminta ampunan kepada Allâh SWT atas kesombongannya dan mempersilahkan
Syech Abdul Qâdir Al-Jailâni RA. Memasuki kota Bagdad dengan sambutan yang meriah dari para wali di kota Baghdad.

Bunga Mawar adalah suatu perlambangan maskulin yang sangat menggairahkan setiap jiwa feminis. Mayoritas orang pada saat ini telah meletakkan perlambangan bunga sebagai bentuk perlambangan seorang wanita / feminisme, padahal sesungguhnya bunga ( Bunga Mawar) itu telah menduduki perlambangan bentuk maskulin / laki-laki. Karena dilihat dari sudut penggunaannya, bunga (Bunga Mawar) sangat disukai oleh para wanita, maka segala sesuatu yang disukai wanita hakikatnya bersifat maskulin, bila seorang wanita menyukai sesuatu yang bersifat feminin, maka ia akan tergolong dalam golongan yang tidak normal (lesbi). Kemudian jika dilihat dari penempatan sekuntum bunga itu pasti memerlukan vas/pot bunga. Maka vas/pot bunga itu menjadi perlambangan feminisme. Allâh SWT telah menjadikan segala sesuatu itu berpasangan , termasuk juga bentuk rasa suka diantara dua sifat yang berbeda.

Bunga Mawar adalah raja dari seluruh bunga, kalau saja di antara para bunga ada walinya maka pastilah Allâh SWT menjadikan bunga Mawar sebagai qutubnya seluruh bunga. Bunga Mawar telah menjadi perlambangan suatu manifestasi pencapaian ketinggian spiritual seseorang sebagai insân kâmil.

Di negeri spiritual timur, bunga Mawar telah menjadi inspirasi yang tiada habisnya bagi para penyair di Persia, arab bahkan sampai ke belahan dunia barat. Syair mereka banyak membicarakan tentang kemuliaan dan ketinggian perlambangan bunga Mawar, seperti syairnya Jalâluddin rumi, Ibnu ‘Arabi dan khususnya Syech Abdul Qâdir Al-Jailâni RA. Bahkan Allâh SWT telah memperlambangkannya dalam Al-Qur’an surah Ar-Rahmân : 37.

Bunga Mawar didalam syair para sufi cukup menggairahkan jiwa-jiwa kerinduan, yang mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai pembangkit gairah spiritual untuk mencapai ekstase yang menggairahkan ketundukannya kepada Allâh SWT.

Allâh SWT telah memberikan banyak sekali amtsâl di dalam firman-Nya , agar orang yang berakal dapat memikirkannya dengan baik. Semua ini tidak lain supaya orang-orang yang bodoh tidak mudah mencemoohkannya. Sesungguhnya Allâh SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dalam Haditsnya Nabi Muhammad SAW, bersabda :

“Ada tiga perkara yang aku sukai, wanita, wewangian dan shalat. Karena shalat menyejukkan pandangan mataku”. Para sufi melihat perkataan Nabi ini sebagai nilai ekstase dalam cinta yang tidak terhingga. Karena kesempurnaan manusia dalam cinta yang murni kepada Allâh SWT melainkan mencintai juga pada ciptaanNya, terutama pada wanita. Antara cinta keduanya saling menyempurnakan (cinta kepada wanita dalam konteks perkahwinan). Dengan mencitai seorang wanita sama dengan mencintai diri kita sendiri, karena asal wanita itu dari diri seorang lelaki (siti hawa diciptakan Allâh SWT dari tulang rusuk Nabi Adam). Sehingga dengan mencintainya kita telah mencintai diri kita dalam rangka cinta kepada Allâh SWT.

Wanita ialah bentuk Feminin yang maujud tanpa persepsi apapun, sedangkan parfum (wewangian/bunga) dalam tradisi banbsa-bangsa kuno, ia menduduki posisi maskulin yang harus menguasai sifat-sifat feminin. Nabi Sulaiman AS adalah nabi yang pertama kali mengetahui sifat-sifat penyembuhan melalui penggunaan herbal dan bunga-bungaan.

Dikisahkan pada suatu hari, Nabi Sulaiman AS ketika mendirikan shalat, tiba-tiba satu pohon bunga tumbuh di hadapannya seraya memberi salam, Nabi Sulaiman menjawab salamnya dan menanyakan maksud dan tujuannya ada di hadapannya. Maka bunga itu menjawab ; “ bahwasanya aku bunga mawar penawar segala penyakit”. Maka pada keesokkan harinya, tumbuh berbagai bunga dihadapan Nabi Sulaiman AS untuk mengatakan khasiatnya yang dapat diambil dari mereka. Semuanya ini dating dari kuasaNya Allâh SWT.
Dzat inti dari makhluk hidup adalah ruh. Ia akan terpisah pada saat kematiaan menghampirinya. Allâh SWT telah mengilhamkan kepada sebagian para Nabi-Nya, tentang bagaimana mengeluarkan ruh atau sari pati bunga dari bunga. Ilmu ini kemudian dikembangkan oleh kaum sufi. Bunga Mawar menjadi perlambang yang hakiki bagi kaum sufi sebab keindahan dan keharuman bunga mawar ini, berada di ujung batang yang kuat dan berduri., melambangkan perjalanan serta perjuangan mistik kaum sufi dalam tasawuf untuk menuju Allâh SWT.

Dalam Hadits Qudsi Allâh berfirman ; “Yang pertama-tama diciptakan ruh kenabian dan dari ruh kenabian dijadikan alam raya ini, dari alam raya yang dijadikan pertama-tama adalah ruh bunga mawar”.

Bunga mawar mengandung dzat yang baik dan sangat halus. Maka ia selalu digunakan untuk menyerap dan menyampaikan berkat dari seorang wali Allâh. Padahal ada banyak jenis bunga bahkan ribuan jenisnya di dunia ini namun Kaum sufi lebih menyukai bunga yang telah dipilih Allâh SWT dan juga oleh orang-orang ketuhanan yaitu kuntum bunga mawar.

Shalat juga perlambangan feminin yang sangat disukai oleh nabi Muhammad SAW. Mengapa sholat berada di posisi feminin karena shalat adalah suatu cara untuk berhubungan dengan Allâh SWT. Maka ucapan Nabi tentang tiga perkara yang sangat di sukainya, dengan komposisi wanita – wangi-wangian – shalat ( feminin – maskulin – feminin ) mengindikasikan sebuah perlambangan dari pada penguasaan sifat feminin oleh maskulin, “Arrijâl qawwâmuna ‘alâ nisâ….” Yang artinya “kaum lelaki itu pemimpin bagi kaum wanita …”.

Kata Mawar jika dilihat dari estimologinya berasal dari kata wardah , MA-WAR-DAH. Dalam bahasa Indonesia menjadi mawar; yang mengandung misteri sufistik. Sifat maskulinnya mengambarkan sifat kesatriaan, arti satria bukanlah sebuah kemenangan dari suatu perlawanan melainkan sebuah perjuangan yang tak henti-hentinya. Maka seseorang yang melakoni kehidupan dengan mematuhi prinsip kaidah syari’at, tarikat, hakikat dan ma’rifat adalah seorang satria yang gagah berani dan layak menyandang lambang Mawar, untuk mencapai Keridhaan Allâh SWT.

Mawar sebuah kata yang menjadi perlambangan di dalam Al-Qur’an, Para Nabi telah memakainya sebagai lambang yang khas dalam nilai sacral. Bahkan, para sufi secara gambling menjadikan mawar sebagai bunga spiritual yang dapat menggairahkan jiwa setiap insan.

Wahai engkau, hidupkanlah di hatimu sekuntum mawar merah yang harum dan mengairahkan jiwa spiritual kearah pengenalan Tuhan semesta alam, sebagai rahasia di dalam dirimu sendiri.

| Sumber: Blog Taman Mawar

0

AJARAN SUNAN BONANG

Bismillahirrahmanirrahim

“Jangan bertanya, Jangan memuja Nabi dan Wali-Wali. Jangan mengaku Tuhan. Jangan mengira tidak ada padahal ada, sebaiknya diam. Jangan sampai digoncang oleh kebingungan…”

Kenapa kita disarankan oleh Sunan Bonang untuk diam khususnya saat membicarakan soal-soal makrifatullah sebagaimana yang tertera dalam Suluk Jebeng? Sebab, daripada sesat karena bila belum mengalami sendiri keadaan makrifat, maka yang biasa terjadi adalah saling beradu argumentasi untuk nggolek benere dhewe, nggolek menange dhewe padahal kasunyatannya tidak seperti yang digambarkan masing-masing orang…

Maka, kita diminta untuk diam dan suatu saat semoga kita mampu untuk menyaksikan sendiri dan membuat kesaksian terhadap eksistensi-Nya yang maha tidak terhingga atau diistilahkan oleh Sunan Bonang sebagai SYAHADAT DACIM QACIM. Syahadat ini adalah pemberian Tuhan kepada seseorang yang diistimewakannya sehingga ia mampu menyaksikan dirinya bersatu dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mencebur lebih dalam hal ini….

Agama dari langit sudah sangat lengkap memadukan aspek lahiriah (syariat/aturan/hukum/fiqih yang mengikat tubuhnya) dan juga aspek perjalanan batin manusia menuju kebersatuan dengan Tuhan Semesta Alam. Memahami dari aspek lahir saja, tidak akan mampu memberikan kedalaman pengalaman batin manusia. Sebaliknya, agama yang dipahami dari sisi batin saja, biasanya cenderung mengabaikan aturan dan hukum kemasyarakatan sehingga bisa jadi dianggap sesat oleh masyarakat.

Yang ideal memang memahami agama sebagai jalan yang lapang menuju Tuhan secara sempurna dengan tidak mengabaikan salah satu aspek, apakah itu aspek lahir maupun aspek batin. Bila aspek lahir dipelajari dalam disiplin ilmu syariat/fiqih/hukum serta ilmu logika/mantiq dan lainnya. Maka aspek batiniah digeluti dengan pendekatan Ilmu Tasawwuf.

Bila kita belajar Ilmu Tasawwuf, maka tidak bisa tidak kita akan mempelajari sejarah Tasawwuf dari masa ke masa, riwayat hidup Para Sufi dan istilah-istilah ruhaniah manusia.

Tidak mudah untuk belajar Tasawwuf. Berbeda dengan belajar syariat/fiqih/hukum maupun filsafat yang dasarnya adalah olah pikir atau logika, maka Tasawwuf dasarnya adalah olah rasa untuk menyelami sesuatu yang metafisis dan abstrak. Kita tidak mampu menggali kedalaman samudera Tasawwuf jika tidak menyelami sendiri dimensi-dimensi batiniah manusia.

Tasawwuf bukanlah ilmu yang teoritis, melainkan praktek (ngelmu)…. Bisa dengan dzikir sejuta kali di mulut, bisa juga dengan dzikir semilyar kali di batin siang malam tanpa henti…. Ini tidak lain untuk menghancurkan kerak-kerak hati yang lalai dan kemudian digelontor dengan puji-pujian kepada-Nya dan seterusnya…. Ini hanya satu latihan ruhani yang harus dilakoni pejalan mistik saja, substansinya justru bukan dzikir atau mengingat-Nya saja. Melainkan bagaimana setelah mengingat-Nya, dan mendapatkan kesaksian akan kebenaran absolut-Nya, seseorang itu kemudian mampu berbuat sesuatu sesuai dengan iradat-Nya!!!

Dimensi batiniah manusia bisa diketahui dari bagaimana seseorang itu menempuh jalan spiritual yang melewati melalui berbagai tahapan (maqom). Dalam setiap tahapan, seseorang akan mengalami keadaan ruhani tertentu, sebelum akhirnya penglihatan batinnya terbuka terang benderang yang dalam khasanah Tasawwuf disebut disebut Makrifat secara mendalam tanpa keraguan.

RASA BATIN yang sering disebut dalam Tasawwuf ialah:

• Tahap pertama WAJD (EKSTASE seperti Musa AS), selanjutnya

• DZAUQ (RASA MENDALAM terhadap kehadiran-Nya),

• kemudian SYUKUR (KEGAIRAHAN MISTIS untuk bermesraan dengan-Nya),

• berlanjut ke perasaan FANA atau menghilangnya diri yang benda lahir,

• BAKA (kekekalan di dalam Dzat-Nya kemudian

• FAKIR.
Apa itu FAKIR? yaitu adalah keadaan ruhani dimana pejalan spiritual menyadari bahwa manusia sebenarnya tidak memiliki apa-apa, kecuali dimiliki-Nya. Seorang fakir tidak memiliki kemelekatan lagi kepada segala sesuatu kecuali Tuhan. Ia bebas dari kungkungan diri jasmani dan kebendaan. Namun demikian, dia tetap tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai khalifah di muka bumi. Inilah esensi Tauhid: Yaitu Tiada Tuhan Selain Allah…

Kita bisa memahami bagaimana hakikat kefakiran itu dari apa yang disampaikan para pejalan spiritual. Sekarang, marilah kita sedikit membuka berbagai karya para pejalan spiritual yang disebut Suluk yaitu satu jenis hasil olah rasa berbentuk prosa atau puisi yang dibuat kaum mistikus Jawa, yang berisi pengalaman perjalanan ruhani saat bercinta dengan Dzat-nya.

Karya Sunan Bonang yang penting untuk menggali bagaimana keadaan atau suasana kesadaran tertinggi kaum sufi yaitu SULUK GENTUR. Gentur berarti teguh dan giat, yaitu sebuah bentuk aktivitas ruhanian yang paling sempurna. Di suluk itu digambarkan bahwa seorang penempuh Jalan Tasawwuf harus melaksanakan SYAHADAT DACIM QACIM. Syahadat ini berupa KESAKSIAN DALAM DIAM, TANPA BICARA. NAMUN BATINNYA MEMBERIKAN KESAKSIAN BAHWA EKSISTENSI DIRINYA ADA KARENA ADA-NYA.

Permisalan yang mudah adalah persenyawaan antara dua dzat. Salah satu dzat tidak akan otomatis hilang, namun masing-masing berdiri sendiri. sebagaimana Kawulo tetap kawulo dan Gusti tetap Gusti. Yang lenyap dalam persenyawaan dua dzat itu hanyalah kesadaran sang kawulo akan keberadaannya yang TIDAK ADA.

Dalam suluknya ini Sunan Bonang juga mengatakan bahwa pencapaian tertinggi seseorang ialah ‘keadaan dapat MERASAKAN DALAM BATINNYA kebenaran hakiki sebagaimana dalam kitab suci: “SEGALA SESUATU BINASA KECUALI WAJAH-NYA”.

Bonang dalam suluknya ini berpesan bahwa, bahwa Hati yang merupakan “RUMAH/DALEM/AKU-NYA TUHAN”. Kehadiran-Nya bisa dirasakan bila hati itu ikhlas, nrimo dan sumarah. Di dalam hati yang seperti itu, antara Kawulo dan Gusti lenyap. Yang terasa adalah kesadaran bahwa sejatinya manusia (obyek) selalu diawasi oleh Tuhan (subyek), yang menyebabkan dia tidak lalai sedetikpun kepada Nya.

Dan terakhir, ….Bonang berpesan: “Pencapaian sempurna bagaikan orang yang sedang tidur dengan seorang perempuan, kala bercinta… Mereka karam dalam asyik, terlena hanyut dalam berahi…

Anakku, terimalah dan pahami dengan baik. Ilmu ini memang sukar dicerna…”

| Artikel dipetik Dari Blog Wongalus
*walijo

0

Faedah 13 Rukun Di Dalam Solat

Bismillahirrahmanirrahim

1) Niat itu memeliharakan tubuh dalam dunia dan akhirat.
2) Berdiri (qiam) itu meluaskan tempat di dalam alam kubur.
3) Takbiratul ihram itu pelita yang menyala du dalam kubur.
4) Fatihah itu pakaiannya dalam kubur.
5) Ruku’ itu hamparan dalam kubur.
6) ‘Iktidal itu memberi air minum telaga kauthar.
7) Sujud itu menitikan dengan selamat titian siratthal mustakim.
8) Duduk antara dua sujud itu minta ampuni pada puji Nabi kita Muhammad SaW atas sejahtera.
9) Duduk yang kedua kenderaan di Padang Mahsyar.
10) Tahiyat itu menjawab soalan Mungkar Nangkir.
11) Shalawat itu mendinding dari api neraka.
12) Salam itu masuk ke dalam Syurga.
13) Tertib itu memandang akan Rabb (Tuhan-Allah SWT)

| Syeikh Zahratul Alam  Syeikh Wan Ismail Al Huseini As Syatari & Facebook Kerabat Sufi

  • Video Tenaga Dalam