Lenyapkan Segala

Bismillahirrahmanirrahiiim

Image may contain: night

Menyatakan keyakinan kita seperti menyatakan kelakuan malaikat kepada Allah dengan hakikat yang yakin bahwa :
Nyawa Nabi Muhammad dengan sebenarnya kekasih Allah kerana Allah yang maha tinggi telah melihat dirinya. Dan segala sesuatu adalah Haq Allah Ta’ala seperti kenyataan yang ada pada alam dunia dan akhirat kerana Allah melihat diriku seperti dirimu yang ada.
Inilah ilmu orang sufi (tasawuf) lihatlah pada diriku rupaku yang nyata ini maka terasalah kepada yang mempunyai kenyataan. Sebenarnya diri adalah Batin / zat itulah yang dapat melihat. Zat wajibul wujud dan diri yang ada ini bukan lainnya tetapi bukan lainnya dengan hakikat yang percaya dan yakin. Sebab melihat diri yang ada ini adalah diri yang baru itulah menyatakan yang batin demikianlah kenyataan yang ada. Nabi saw artinya. Sesungguhnya siapa yang melihat rupa / muka itulah wujud yang sebenarnya. Allah berfirman tidak nyata aku dan haq tidak ada pada sesuatu. Lam alif itulah tasawuf seperti nyata kepada insan. Maksudnya seperti tersebut di bawah ini :


Diri yang tajalli ialah sir, diri terperi adalah hati, diri yang terdiri ialah ruh, diri yang diperikan ialah tubuh. Dengan adanya kenyataan yang sudah ada kepada Allah yang telah menjadikan sekalian alam semesta demi untuk sempurnanya mempelajari ilmu ini maka lebih baiknya harus dinyatakan kepada guru yang ahlinya dibidang ilmu tasawuf. Nabi bersabda zikir Allah itu pada batin hambanya dengan ilmu inilah yang memerlukan bahwa tidak adanya yang lain hanya esa. dari itu kenalilah diri agar sempurna untuk mengenal Allah Ta’ala. Nabi bersabda sesungguhnya siapa megenal dirinya yang fana (tidak ada) maka dikenallah Allah yang kekal abadi.


Untuk mengenal diri terbagi 3 bagian.


1. Ketahuilah asal kejadian diri seperti tersebut di atas.
2. Matikan dirimu dengan arti mati maknawiyah.
3. Tidak ada kita berkuasa berkehendak, tahu, hidup, mendengar, melihat, dan tidak ada kita berkata-kata dan Allah yang maujud. Apa yang dikehendaki diri ini adalah menjadi haq Allah bahkan kezahiran / kenyataan Allah.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About tenteraangin

Pak cik cuma orang biasa... :)